Fundacja Promocji Solidarności w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

I Konkursie Kompozytorskim.

Szczegóły konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace oryginalne (nie będące np. opracowaniem innych utworów), nie wykonywane publicznie, nie nagradzane na innych konkursach. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów polskich bez limitu wieku. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać więcej niż jedną pracę.

Przedmiotem Konkursu jest utwór wokalno-instrumentalny o czasie trwania od 15 do 20 minut do tekstu Zbigniewa Herberta: Raport z oblężonego miasta, Potęga smaku, Przesłanie Pana Cogito, Odpowiedź, Przebudzenie, Węgrom, Przesłuchanie Anioła, Kraj…

Kompozycja przeznaczona jest na solistów wokalistów (max. 2) zespół wokalny (max. 20 śpiewaków) oraz na skład instrumentalny (archi 5,5,4,3,1 + 2 dowolne instrumenty dęte). Nie jest dozwolone użycie taśmy lub live electronic

NAGRODY:

I miejsce – 15 000 PLN

II miejsce – 10 000 PLN

III miejsce – 5 000 PLN

 Partytury wraz z nagraniem lub symulacją komputerową  (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma)  należy nadsyłać na adres:

 

Fundacja Promocji Solidarności, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji (2 kopie) i płytę CD (z nagraniem lub symulacją komputerową), powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, adresem mailowym, numerem telefonu etc.

Przed przystąpienie do Konkursu zapoznaj się z Regulaminem. Regulamin pobierzesz tutaj.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku. Tutaj na bieżąco będą pojawiać się informacje dotyczące Konkursu.