„I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd Nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą” Wystawa na 30 rocznicę obraz Zjazdu. Wystawę można oglądać do 07 października 2011r.