Stocznia Gdańska na liście polskich Pomników Historii.

100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

14 zabytków, w tym Stocznia Gdańska, dołączyło do listy polskich Pomników Historii. Ten tytuł otrzymują wyjątkowe obiekty, o najwyższych w skali kraju wartościach historycznych, architektonicznych, artystycznych i naukowych. – To prestiżowe wyróżnienie, od 1994 roku, nadano 105 zabytkom – mówił podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska. – Miejsce szczególne dla naszych dziejów ostatnich czasówpodkreślił Andrzej Duda.Symbol Solidarności, walki o wolność naszych czasów, a w związku z tym także i odrodzenia się naszego państwa, wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Dzięki ludziom Solidarności, dzięki tej walce bez broni, walce demokratycznej w niedemokratycznym państwie, która zakończyła się zwycięstwem, dziś wolni możemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległościakcentował.

 Celem programu „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości” jest zwiększenie liczby szczególnie ważnych dla historii Polski miejsc do symbolicznej setki. Ma to być „kwintesencja dziedzictwa kulturowego w Polsce”, reprezentacja zabytków „o najwyższych wartościach materialnych i niematerialnych”, stanowiących „źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń”.

Na listę trafiły także: Przemyśl – zespół staromiejski (woj. podkarpackie), Przemyśl – Twierdza Przemyśl (woj. podkarpackie), Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (woj. mazowieckie), Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu (woj. świętokrzyskie), Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek (woj. małopolskie), Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko (woj. świętokrzyskie), a także Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (woj. kujawsko-pomorskie).

Prezydent postanowił upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości wręczeniem symbolicznych tablic wszystkim obiektom wyróżnionym tytułem Pomnika Historii.

Close