Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stocznia Solidarność. (Historia Stoczni Gdańskiej 1844 – 2015)

Scenariusz wystawy: Marek Twardowski, Gdynia, kwiecień 2016 r.

Cel i główne założenia:

Celem wystawy jest zapoznanie zwiedzającego z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze Stocznią Gdańską.

 – działalności stoczniowej i jej znaczenie dla gospodarki państwa,
– miejsca Stoczni Gdańskiej w strukturze polskiego przemysłu okrętowego jako największej stoczni w PRL;
– historii Stoczni Gdańskiej od jej powołania w 1844 r. w Gdańsku znajdującym się pod niemieckim zaborem do dziś
– technicznych osiągnięć Stoczni Gdańskiej (wprowadzanie nowych technologii w budowie statków, opracowanie projektów i budowa nowatorskich typów statków);
– znaczenia Stoczni Gdańskiej w wydarzeniach, które doprowadziły do największych pokojowych zmian w układzie politycznym świata w nowożytnej historii.

Wystawa „Stocznia Solidarność” nawiązuje do dawnego muzeum zakładowego, zwanego Izbą Pamięci Stoczni Gdańskiej, które istniało w Sali BHP w latach 1978-1996. Ówczesne muzeum nie było ogólnodostępne, ale jego wygląd i wyposażenie zachowało się do dziś na licznych zdjęciach archiwalnych oraz filmach dokumentalnych. Część wyposażenia widać też w kadrach filmu „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy.
W Sali BHP, dawnej sali szkoleń i muzeum zakładowego, ukonstytuował się i obradował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tu podpisano Porozumienie Gdańskie, na mocy którego 31 sierpnia 1980 r. utworzony został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Po 1996 r., w wyniku procesu upadłościowego Stoczni Gdańskiej, kolekcja muzeum została rozproszona. Dopiero w 2015 r. udało się odzyskać kilkadziesiąt eksponatów i tym samym podjąć próbę przywrócenia dawnej ekspozycji.

Obecna wystawa przedstawia historię Stoczni Gdańskiej i początki przemysłu stoczniowego w tym miejscu od 1844 r. Wystawa ukazuje stocznię jako zakład produkcyjny i miejsce najważniejszych wydarzeń historycznych.
Wszystkie eksponaty znajdujące się na wystawie zostały wytworzone w Stoczni Gdańskiej. Pochodzą one z dawnego muzeum zakładowego, mieszczącego się w Sali BHP. Najcenniejszymi świadkami narodzin „Solidarności” są dwie dioramy Wydziału K-2 i K-3 oraz wielki model „Daru Młodzieży”. Celowo nie ma tu dawnej figury Lenina, ponieważ w wolnych wyborach w 1989 r. Polacy ostatecznie pożegnali się z narzuconymi przez ZSRR ideami wodza rewolucji.

Na zbiory składają się dioramy ożywione efektami świetlnymi – Diorama Sierpniowa (prezentującą kluczowy fragment Stoczni Gdańskiej w momencie ogłoszenia podpisania Porozumień Sierpniowych w dniu 31.08. 1980 roku), Diorama Wydziału Kadłubowego K2 i Wydziału Kadłubowego K3, oraz diorama przedstawiająca jedną z wizji rozbudowy stoczni z połowy lat 70. Dodatkowo eksponowanych jest 20 modeli budowanych w tym zakładzie statków (skala 1:100) oraz model silnika okrętowego „Gdańsk 1” (skala 1:50).

Wystawa skierowana jest do osób zainteresowanych:

– historią Polski i Gdańska,

– historią przemian ostatniej dekady XX wieku,

– historią techniki i technologii morskiej,

– historią polskiej gospodarki przemysłu morskiego.