Wernisaż: „Polskie drogi do Wolności w znaczkach Podziemnej Solidarności”

6 maja 2019 r. o godz. 10 w Sali BHP w Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy –„ Polskie drogi do Wolności w znaczkach Podziemnej Solidarności”.

Są to zbiory Grzegorza Wołoszczaka, kolportera znaczków w okresie stanu wojennego oraz czasów późniejszych, a także Henryka Rzepy, zmarłego w 2014 r., prawnika i działacza w strukturach Regionu Świętokrzyskiego „S”, który również był kolporterem znaczków.

Cała kolekcja składa się z ponad 3 tys. znaczków, jednak na wystawie zostanie wyeksponowanych około 1,5 tys. Kolekcja znaczków Podziemnej Poczty „S” była już prezentowana w Rumi, Elblągu, Skarszewach. W gdańskiej Sali BHP potrwa do końca maja 2019 r.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych, były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności oraz na pomoc dla  represjonowanych i ich rodzin. Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie były one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie groziła  kara więzienia i inne szykany. Czynem wręcz heroicznym było drukowanie czegokolwiek poza oficjalnym obiegiem.

Close