Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej od połowy lat 70 do 1996 roku działało Muzeum Zakładowe nazywane także Izbą Pamięci. Ówczesnym organizatorem był macierzysty zakład, Stocznia Gdańska im. Lenina. Organizację muzeum konsultowano z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podstawę ekspozycji stanowiły przede wszystkim modele redukcyjne statków projektowanych i budowanych w pełnej skali na kluczowych wydziałach kadłubowych Stoczni: K-2, K-3 i K-5. Data zamykająca pierwszy okres aktywności muzeum zbiegła się  z postawieniem Stoczni Gdańskiej w stan upadłości w 1996 roku.

W latach 1996 – 2004 Sala BHP była własnością podmiotów  gospodarczych w tym spółki Synergia 99. W dniu 06 grudnia 1999 roku została wpisana do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pod nr A-1206 (po zmianach nr 1699). Ta niezwykle ważna decyzja administracyjna, formalnie potwierdziła status Sali BHP i otworzyła nową perspektywę na drodze ku zachowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego. W grudniu 2004 roku NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa stała się nowym właścicielem historycznego obiektu. W latach 2006 – 2010 Sala BHP przeszła generalną rewitalizację finansowaną ze środków społecznych, w tym związkowych, państwowych i prywatnych.

Od 2011 roku w imieniu NSZZ Solidarność Komisji Krajowej  Sala BHP Stoczni Gdańskiej zarządzana jest przez Fundację Promocji Solidarności. W 2014 roku Fundacja podjęła decyzję o przywracaniu wystroju dawnego wyposażenia muzeum zakładowego i stworzeniu wystawy stałej pt. „Stocznia Solidarność”. W listopadzie 2016 roku na bazie stałej wystawy oraz odzyskiwanych i zakupywanych pamiątek, materialnych świadectw aktywności zawodowej i społecznej pracowników Stoczni Gdańskiej, utworzono Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, które wprost nawiązuje do idei i organizacji dawnej placówki. Podstawą dzisiejszego Muzeum jest rozwijana kolekcja wystawy stałej.

Od kwietnia 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznając Salę BHP Stoczni Gdańskiej wraz z jej spuścizną i kolekcją za narodowe dobro, dziedzictwo wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przyznało stałą dotację na jej utrzymanie. Partnerem w tym projekcie jest Europejskie Centrum Solidarności. Wstęp do Sali BHP Stoczni Gdańskiej jest bezpłatny we wszystkie dni roku.

Dokumenty do pobrania

Rada Muzeum

Uchwała

Regulamin Muzeum

Galeria zdjęć archiwalnych

Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej dzisiaj