WYSTAWY ARCHIWALNE

WYSTAWA ARCHIWALNA

SALA BHP

WYSTAWA
SOLIDARNOŚĆ – DROGI DO POROZUMIENIA

WYSTAWA ARCHIWALNA

SALA BHP

Sala BHP

WYSTAWA ARCHIWALNA

SALA BHP

Co nam dała Solidarność.
Wystawa została przygotowana przez pracowników OBEP IPN Oddział Gdańsk

WYSTAWA ARCHIWALNA

SALA BHP

„I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd Nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą”. Wystawa na 30 rocznicę obraz Zjazdu.